Với phương châm hoạt động “ Phục vụ bằng sự tử tế”. Đội ngũ nhân viên Sen Hồng được lựa chọn là những người nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tận tình với công việc, hết lòng phục vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng.
Trong tương lai, để mở rộng và phát triển công ty sẽ không ngừng bổ sung và đào tạo nhiều nhân sự chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người bệnh,
Sơ đồ tổ chức:
Danh sách cán bộ chủ chốt: