“Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất bằng sự phục vụ tử tế.”
Cam kết của công ty sen hồng khi hoạt động tại quý bệnh viện:
  • Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đến khách hàng.
  • Thường xuyên tổ chức cho nhân viên các lớp đào tạo kỹ năng về vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng.
  • Thường xuyên cử nhân sự đi học tập, nâng cao chuyên môn, cập nhật những kiến thức, công nghệ mới để các dịch vụ ngày càng tốt hơn.
  • Tổ chúc khám sức khỏe định kỳ đói với mỗi nhân viên của Sen Hồng.
  • Công ty Sen Hồng có trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng về vấn đề xin cấp phép bếp ăn đạt vệ sinh an toàn thực phẩm tại quý bệnh viện.